Zegel NWO RUG
Meerweganalyse van Multivariate Longitudinale Data
(Multiway analysis of Multivariate Longitudinal Data)

DEELPROJECT 4

Technieken voor de analyse van kwantitatieve variabelen met behulp van tijdspecifieke modellen

Projectleider dr. H.A.L. Kiers
Uitvoerdersdrs. M.E. Timmermans (oio)
Werkgroepledenprof. dr. J.M.F. ten Berge
prof. dr. W. Molenaar
LokatieVakgroep Psychologie
Heijmans Instituut, Rijksuniversiteit Groningen Leiden

Algemeen

Wetenschappelijk kader en infrastructuur.

Het onderzoek naar technieken voor de analyse van drieweg-gegevens vormt één van de belangrijkste onderdelen van het methodologisch onderzoek aan de Vakgroep Psychologie van de RUG. De betrokken stafleden (Ten Berge en Kiers) zijn lid van het Heymans Instituut wat het psychologisch onderzoek en haar grensgebieden aan de RUG bundelt. Eén afdeling van dit instituut is de afdeling Statistiek, Meettheorie en Psychometrie. Van hieruit wordt geparticipeerd in de door de KNAW erkende onderzoekschool IOPS (Interuniversitaire Onderzoekschool voor Psychometrie en Sociometrie).

Probleemstelling

De bestaande varianten van bovenstaande drieweg-technieken herbergen geen tijdspecifieke restricties in zich, maar deze kunnen relatief eenvoudig worden opgelegd. Het idee berust op het toepassen van een principe wat eerder is gebruikt door Heiser & Meulman (1983), Meulman & Heiser (1984), Kiers & Takane (1993) en Takane, Kiers & De Leeuw (1995). Dit principe bestaat eruit dat er per component restricties opgelegd worden aan een dimensie. Op deze manier kunnen dimensies worden geforceerd om bepaalde trends (bijv. lineaire, kwadratische of kubische) weer te geven.

Kernpublikaties van de projectleider


Samenwerkingspartner Deelproject 4

Prof. Y. Takane, McGill University, Montreal, Canada

Doel van de samenwerking:

Doel is, de samenwerking van Kiers met Prof. Takane op het gebied van restricties aan dimensies voortzetten, om zo gezamenlijk de in Deelproject 4 voorgestelde methoden verder te ontwikkelen.

Aard van de samenwerking

Schriftelijke (elektronische) correspondentie, werkbezoek van de betreffende onderzoeker aan prof. Takane, en gezamenlijk publiceren.

Samenwerkingspartner Deelproject 1 en 4

Prof. T. Murakami, Nagoya University, Nagoya, Japan

Doel van de samenwerking

Prof. Murakami is werkzaam in het Education and Child Studiesal Psychology van zijn universiteit en heeft als zodanig ruime ervaring in de verzameling en analyse van praktische longitudinale gegevens. Doel is, de onlangs door een langdurig verblijf van hem in Nederland geïntensiveerde samenwerking met Kroonenberg en Kiers op het gebied van drieweg-analyse van empirische longitudinale gegevens, en ontwikkeling van drieweg-technieken voort te zetten, en aan te wenden ten behoeve van Deelproject 1.

Aard van de samenwerking

Schriftelijke (elektronische) correspondentie, zo mogelijk werkbezoek van de betreffende onderzoeker aan prof. Murakami, en gezamenlijk publiceren.
|Top | Algemene en Gezinspedagogiek | The Three-Mode Company | NWO Meerweganalyseproject Home Page |
P.M. Kroonenberg
Education and Child Studies, Leiden University
Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden, The Netherlands
Tel. *-31-71-5273446/5273434 (secr.); fax *-31-71-5273945 E-mail: kroonenb at fsw.leidenuniv.nl

Created: 26-04-1997
Last Updated: 2-06-1997